Donateurs

U kunt zich aanmelden bij de Stichting Duikers om donateur te worden. Dit kost op jaarbasis 18,50 per jaar. Voor dit bedrag wordt er jaarlijks 4 tijdschriften naar u toegestuurd (t' Duikertje) waarin allerlei wetenswaardigheden gepubliceerd worden. Daarnaast wordt er jaarlijks een familiedag georganiseerd met een specifiek thema. De thema's die tot nu toe zijn geweest zijn Duikertjes en kunst, Duikertjes en koken, de Indische tak.

Dus bent u in het bezit van de naam Duij(c)kers, Du(c)kers of Duy(c)kers of een afwijkende vorm en bent u geintreseerd in uw voorvaderen, wordt dan lid van de stichting en neem contact op via info@stichting-duijkers.nl. Heeft u geen internet maar wilt u zich toch aanmelden, neem dan contact op met

Bertie Duijckers
Daalstraat 29
6191 RJ  BEEK
tel: 046 4373817

Wij willen graag weten hoe uw familie in elkaar zit.